منوی آبمیوه
منوی رستوران
منوی صبحانه
افزودن غذا به یادداشت
مشاهده دفترچه یادداشت
دفترچه یادداشت
اسکرین شات ثبت سفارش
ثبت سفارش
دریافت سفارش در رستوران
تحویل حضوری
هزینه سفارشات
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید
ارسال پیک
هزینه سفارشات
هزینه ارسال
مالیات
مبلغ قابل پرداخت
تایید